Bytový dům Triangl Praha 5 - Jeremiášova

Projekt má platné stavební povolení, přičemž stavba bude zahájena v prvním čtvrtletí roku 2016. S dokončením se počítá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017. Generálním dodavatelem projektu je společnost SYNER, s.r.o.

Tento bytový dům je navržen tak, aby plně vyhověl potřebám svých obyvatelů. Nachází se v Praze, v k.ú. Stodůlky, na křižovatce ulic Jeremiášova a Holýšovská.

Finální podobu bytového domu Triangl navrhoval Ateliér Hlaváček & Partner, s.r.o.

Bytový dům plní funkce komerční a bydlení s parkováním. Má tři podzemní a deset nadzemních podlaží, jeden hlavní vstup do obytné části, navazující na hlavní schodiště a vstupní halu se dvěma výtahy jdoucími přes všechna podzemní i nadzemní podlaží. Hlavní vstup je přístupný i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Bytový dům Triangl nabízí také bezbariérové byty.

Garáže jsou navrženy v podzemních podlažích a jsou přístupné z části objektu určené pro bydlení, komerční jednotky mají samostatné vstupy z ulice Holýšovská.
Bytový dům obsahuje byty velikostních kategorií od 1+KK do 5+KK. Většina bytů má balkón, terasu mají byty v 2. a v ustupujícím 10. podlaží.

Jedná se o monolitický železobetonový systém s nosnými stěnami a sloupy. V suterénu je to kombinace nosných stěn a sloupů, v nadzemních patrech pak skeletový systém doplněný o vyzdívky obvodového pláště a vnitřních stěn z keramických tvarovek. Výtahové a schodišťové šachty jsou po celé své výšce monolitické železobetonové. Stropy jsou ve všech patrech betonové.
Schodiště budou prefabrikovaná. Komunikační jádra budou akusticky oddělena od okolních nosných konstrukcí. Mezibytové příčky mají minimální tloušťku 300 mm. Balkony jsou navrženy jako prefabrikované. Použitý zateplovací systém splňuje ustanovení ČSN 73 2901. Plochá střecha jednoplášťová, neprovětrávaná, odvodněna vtoky do vnitřních svodných potrubí.
U komerčních jednotek bude obvodový plášť směrem do ulice Jeremiášova tvořen systémovou prosklenou fasádou doplněnou o slunolamy.

Z průkazu energetické náročnosti (PENB) vyplývá, že se jedná o velmi úspornou budovu třídy B.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Tyto stránky nelze zobrazit v prohlížeči Internet Explorer verze 9 a nižší. Trváte-li na použití tohoto prohlížeče, použijte, prosím, verzi 10 nebo vyšší. Alternativou je použít prohlížeč Firefox nebo Chrome.

loading