Bytový dům Triangl Praha 5 - Jeremiášova

Bytový dům Jeremiášova Triangl byl zkolaudován 23.10.2017. Generálním dodavatelem projektu bytového domu byla společnost SYNER, s.r.o.

Finální podobu bytového domu Triangl navrhoval Ateliér Hlaváček & Partner, s.r.o.

Bytový dům plní funkce komerční a bydlení s parkováním. Má tři podzemní a deset nadzemních podlaží, jeden hlavní vstup do obytné části, navazující na hlavní schodiště a vstupní halu se dvěma výtahy jdoucími přes všechna podzemní i nadzemní podlaží.

Garáže jsou navrženy v podzemních podlažích a jsou přístupné z části objektu určené pro bydlení, komerční jednotky mají samostatné vstupy z ulice Holýšovská.

Jedná se o monolitický železobetonový systém s nosnými stěnami a sloupy. V suterénu je to kombinace nosných stěn a sloupů, v nadzemních patrech pak skeletový systém doplněný o vyzdívky obvodového pláště a vnitřních stěn z keramických tvarovek. Výtahové a schodišťové šachty jsou po celé své výšce monolitické železobetonové. Stropy jsou ve všech patrech betonové.
Schodiště jsou prefabrikovaná. Komunikační jádra jsou akusticky oddělena od okolních nosných konstrukcí. Mezibytové příčky mají tloušťku 300 mm. Balkony jsou navrženy jako prefabrikované. Použitý zateplovací systém splňuje ustanovení ČSN 73 2901. Plochá střecha jednoplášťová, neprovětrávaná, odvodněna vtoky do vnitřních svodných potrubí.
U komerčních jednotek je obvodový plášť směrem do ulice Jeremiášova a je tvořen systémovou prosklenou fasádou doplněnou o slunolamy.

Z průkazu energetické náročnosti (PENB) vyplývá, že se jedná o velmi úspornou budovu třídy B.

Tyto stránky nelze zobrazit v prohlížeči Internet Explorer verze 9 a nižší. Trváte-li na použití tohoto prohlížeče, použijte, prosím, verzi 10 nebo vyšší. Alternativou je použít prohlížeč Firefox nebo Chrome.

loading