Polyfunkční areál Smíchov

Současný stav řešeného území

Pozemek je součástí urbanistické struktury Smíchova, na jejímž jižním okraji se nachází. Území, jehož součástí je i řešený areál, je specifické svým podlouhlým tvarem vymezeným ulicemi Strakonická a Nádražní, kdy obě tyto komunikace toto území jasně limitují a determinují, čím se výrazně odlišuje od typické kobercové zástavby starého Smíchova
Důležitým faktorem celého území je jeho nábřežní poloha s významnými pohledovými vazbami na řeku a dálkovými pohledy na Vyšehrad se siluetou katedrály.
Neméně významnou skutečností nejen této lokality, ale i ostatních přilehajících pozemků je fakt, že celá tato enkláva, respektive nejjižnější výběžek Smíchova je brownfieldem, který svým zchátralým a neutěšeným stavem zásadně narušuje vizuální hodnoty hlavního města Prahy při příjezdu po ulici Strakonická a je tedy zcela logicky předurčen k urbanizaci.
Posledním, ale za to velice důležitým faktorem je fakt, že tato lokalita se nachází na významném dopravním terminálu, jakým Smíchovské nádraží je a které zaručuje dopravní spojení jak vlakovou dopravnou, tak i metrem, tramvají a autobusy.

Navrhovaný stav

Uvažovaná výstavba „Polyfunkčního areálu Smíchov“ jehož výslednou podobu navrhoval Ateliér Hlaváček & Partner, s.r.o. je tvořena třemi objekty a to objekty A, B a C. Z  toho oba krajní objekty budou administrativní s kombinací obchodních prostor na úrovni parteru a to přístupných jak z vnitrobloku, tak i z ulice Nádražní. Třetí objekt umístěný v centrální části území bude polyfunkční s převažující funkcí bydlení a dlouhodobého ubytování. Také u tohoto objektu jsou na úrovni parteru navrženy nebytové a komerční prostory. Parkování záměru „Polyfunkční areál Smíchov“ bude řešeno téměř výhradně v podzemních garážích objektů.
Celý záměr je koncipován tak, aby vznikla nová a důstojná lokalita, prostupné území, které by plnilo městskou funkci přístupnou lidem. Současně je návrh koncipován tak, že v budoucnu umožní i rozšíření ulice Nádražní a její přetvoření v městský bulvár.

Tyto stránky nelze zobrazit v prohlížeči Internet Explorer verze 9 a nižší. Trváte-li na použití tohoto prohlížeče, použijte, prosím, verzi 10 nebo vyšší. Alternativou je použít prohlížeč Firefox nebo Chrome.

loading